English

Welcome to Llangynhafal Community Council Website


Welcome to the Llangynhafal Community Council official website. The website has been developed by Llangynhafal Community Council with the assistance of Vision ICT. Here you will find details about Community Council members and how to contact them together with information about Council meetings and general information about Llangynhafal.

Llangynhafal is a small rural community in the county of Denbighshire, about four miles to the north east of Ruthin and six miles south east of Denbigh nestling beneath Moel Famau and the Clwydian Range AONB. The Community includes the villages of Gellifor, where the Community School is located, Hendrerwydd, Llangynhafal and Llanychan and has a population of 634 (2011 census).

The Community has two local churches at Llangynhafal and Llanychan and a Welsh Language Chapel at Gellifor. There are two pub restaurants, The Golden Lion, Llangynhafal and The White Horse, Hendrerwydd. The Community has easy access to the Clwydian Range AONB and Offas Dyke long distance path.

Community Council meetings are held on the last Wednesday of each month (except August and December) in the Community Centre at 7.30pm.

Cymraeg

Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Llangynhafal


Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llangynhafal. Mae'r wefan wedi cael ei ddatblygu gan y Cyngor gyda chefnogaeth Vision ICT. Ar y wefan hon fe gewch fanylion am eich cynghorwyr cymuned lleol a'u manylion cysylltu, gwybodaeth am gyfarfodydd y Cyngor a gwybodaeth gyffredinol am Llangynhafal.

Plwyf tawel a heddychol yng nghanol Sir Ddinbych yw Llangynhafal. Saif pedair milltir i'r gogledd ddwyrain o Ruthun a chwe milltir i'r dde ddwyrain o Ddinbych ac mae'n swatio o dan Moel Famau a Bryniau Clwyd sy'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae'r gymuned yn cynnwys pentrefi Gellifor, Hendrerwydd, Llanychan a Llangynhafal gyda phoblogaeth o ddeutu 643 (2011).

Mae'r gymuned yn gyfuniad hardd o bentrefi a thir fferm ac mae'n cynnwys dwy eglwys – Llangynhafal a Llanychan, Capel Methodistiaid Calfinaidd yn Gellifor, dwy dafarn/ty bwyta – Golden Lion, Llangynhafal a'r White Horse, Hendrerwydd ac mae ysgol gynradd yn Gellifor. Mae dewis o gylchdeithiau cerdded diddorol sy’n croesi Parc Gwledig Moel Famau a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor Cymuned ar ddydd Mercher olaf y mis, heblaw am Awst a Rhagfyr, yn y ganolfan yn Gellifor am 7.30pm.

field

Holy Well